Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Frans Golob bv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Frans Golob bv en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Frans Golob bv verstrekt. Frans Golob bv vraagt hierbij om uw persoonsgegevens zoals; naam, adres, telefoon (vast en/of mobiel), en e-mailadres.

WAAROM FRANS GOLOB BV DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT:

Frans Golob bv verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Frans Golob bv uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG FRANS GOLOB BV GEGEVENS BEWAARD:

Frans Golob bv bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doelen en opdrachten te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 10 jaar.

DELEN MET ANDEREN:

Frans Golob bv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fransgolob.nl  Frans Golob bv zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN:

Frans Golob bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website en hosting van Frans Golob bv wordt beheerd door de firma Swaptoo; ICT – Telecom – Internet – Netwerkbeveiliging te Heerlen info@swaptoo.nl.

Cameratoezicht: We hebben voor uw en onze veiligheid cameratoezicht rondom ons bedrijf en binnen in de loods, gevestigd op Marconistraat 26, 6372 PN te Landgraaf deze beelden worden na 1 maand gewist.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Frans Golob bv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Frans Golob bv op via info@fransgolob.nl

Frans Golob bv is als volgt te bereiken:

Adres: Marconistraat 26, 6372 PN te Landgraaf

Telefoon: 045-5311336

Kvk-nummer: 14019852

E-mailadres: info@fransgolob.nl

 

Copyright © 2018 Frans Golob bv